บริษัท ซินเซิ้นอินเตอร์เทรด จำกัด :ธุระกิจหลัก ค้าขายผัก,ผลไม้ อื่นๆ และการนำเข้า ส่งออกผลิตสินค้าการเกษตร, นำเข้าผลไม้ต่างประเทศ และขายส่ง และจัดส่งผัก, ผลไม้ตามซุปเปอรมาร์เกต。ติดต่อเรา: โทรศัพท์:66-02-153-4962 66-886-017-386〔ภาษาจีน〕66-817-528-231〔ภาษาไทย〕
บริษัท ซินเซิ้นอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ซินเซิ้นอินเตอร์เทรด จำกัด
ยินดีต้อนรับ

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 ผลไม้  

 -ผลไม้จีน

 -ผลไม้ประเทศไทย

 ผักกินใบ

 ผักกินหัว

 ผักพิเศษ

 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ที่อยู่:42/16อาคารสิริไพศาล(ชัน1ห้อง10-11)หมู่8ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี12120
TEL:66-02-153-4962
FAX:66-38-144-640
โทรศัพท์:
66-886-017-386〔ภาษาจีน〕
66-898-331-879〔ภาษาจีน〕
66-817-528-231〔ภาษาไทย〕
66-856-602-559〔ภาษาไทย〕
CompanyE-mail:
sinsern@sisbkk.com
PersonalE-mail:
s.s16888@hotmail.com
smsh105@hotmail.com
MSN:sld16888@hotmail.com
SKYPE:xinsern
SKYPE:smsh081611

 
 เกี่ยวกับเรา

 


ชื่อบริษัท:

ชื่อภาษาจีน:鑫盛國際貿易(泰國)有限公司
ชื่อภาษาอังกฤษ:SIN SERN INTERTRADE(THAI) CO.,LTD.

ชื่อภาษาไทย:บริษัท ซินเซิ้นอินเตอร์เทรด จำกัดCompany Logo: Signs:
   


ธุระกิจและการตลาดหลัก:
   บริษัท ซินเซิ้นอินเตอร์เทรด จำกัด :ธุระกิจหลัก ค้าขายผัก,ผลไม้ อื่นๆ และการนำเข้า ส่งออกผลิตสินค้าการเกษตร,นำเข้าผลไม้ต่างประเทศ และขายส่ง และจัดส่งผัก, ผลไม้ตามซุปเปอรมาร์เกต.
   ปี 2008  เริ่มต้นเปิดบริษัทใหม่,  ด้วยธุระกิจผัก, ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ใช้วิธีขายค้าชายแดนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น หลัก; ปี 2010 , ด้วยเมืองไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาอย่างรวดเร็ว, บริษัทเริ่มขยาย ผัก ผลไม้ ของเมืองไทย, นำเข้า ส่งออกผลิตสินค้าการเกษตร, เป็นผู้จัดจำหน่ายใช้กับตลาดไทยในกรุงเทพ  และซุบเปอร์มาร์เกต ใหญ่เล็กทั่วไป.
   การพัฒนาถึงปัจจุบันนี้, ผัก,ผลไม้ระหว่างประเทศ,  ธุระกิจนำเข้า และส่งออกทางการเกษตร ตลอดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
   ทำธุระกิจผัก, ผลไม้มาป็นเวลาหลายปี,  ทำให้บริษัทเรามีประสพการณ์ด้านผัก,  ผลไม้  และผลิตภัณฑการเกษตรเป็นอย่างดี ;รูปแบบการทำงาน ตอบสนองอย่างรวดเร็ว, ดำเนินการได้ในทันที สินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้เรามีตลาดซื้อขายกว้างขวาง และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า.
  ทำงานอย่างหนัก, ความร่วมมือระยะยาว,  ทำให้เรามีทรัพยากร ผู้จัดจำหน่ายที่ดี;ธุระกิจของบริษัท:  ค้าของสด ของแห้ง, ผลไม้ และผักแช่แข็งอย่างรวดเร็ว,  เห็ดและเห็ดธรรมชาติ, ผักผลไม้เขตร้อนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, นำเข้าและส่งออกเครื่องดื่มกระป๋องและผลิตภัณฑ์กาเกษตร .ให้คำแนะนำ, เป็นตัวแทน, การจัดซื้อ,การขายผลไม้ทั่วโลก,อาหาร,นำเข้าและการส่งออก , ศุลกากร, บริการโลจิสติก.

 
 
 

Copyright © 2013 บริษัท ซินซิ้นอินเตอร์เทรด จำกัด All Rights Reserved 
鑫盛國際貿易(泰國)有限公司 版权所有
技術支持 by fristweb